top of page
shutterstock_18709279.jpg

Fraude en integriteit

Bureau Speciale Zaken is een bedrijfsrecherche- en onderzoeksbureau dat organisaties en ondernemers helpt bij het voorkomen en oplossen van fraude en integriteitskwesties. Onze dienstverlening is simpel: wij halen de feiten boven tafel. Dit doen wij op een doortastende, integere en juridisch verantwoorde wijze.

Anker 1
beeld-speciale-zaken-lang.jpg

Diensten

Bureau Speciale Zaken biedt u praktische oplossingen en advies bij delicate kwesties binnen uw organisatie.

Diensten
Fraude onderzoek

Bedrog en oplichting, diefstal en verduistering. Eén op de vijf bedrijven is jaarlijks slachtoffer van fraude. Directe en indirecte schade is het gevolg. Het vertrouwen is geschaad. Heeft u aanwijzingen of vermoedens van fraude? Snel en doortastend handelen beperkt de schade. Bel ons voor vrijblijvend advies!

Integriteitsonderzoek

Omkoping, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of ander ongeoorloofd gedrag? Ernstige inbreuken op de integriteit binnen uw organisatie hebben een enorme impact. Een veilige werkomgeving en andere preventieve maatregelen zijn onderdeel van uw beleid. Ingrijpen bij een incident moet dat ook zijn!

Toedrachtsonderzoek

Wat is er gebeurt? Welke feiten en omstandigheden hebben geleid tot een incident? Soms wil je weten van ‘de hoed en de rand’ van een incident. Het beperken van schade is meestal de drijfveer voor onderzoek. Harde feiten versterken uw juridische positie en helpen u nieuwe incidenten te voorkomen!

Employment onderzoek

Mensen maken het verschil. Zeker op ‘key’ posities waarbij integriteitsrisico’s tot een minimum beperkt moeten zijn. Leugens op het CV, schenden concurrentie-beding, lekken bedrijfs-geheimen?  Employment onderzoek legt de feiten op tafel. Het behoedt u voor verkeerde keuzes en beperkt schade als een werknemer afspraken niet nakomt.

Recovery onderzoek

Voertuigen of werkmaterieel vermist? Recovery onderzoek gaat over opsporing en retournering van vermiste objecten. Als (juridisch) eigenaar van objecten wilt u de schade beperken bij vermissing, verduistering of diefstal. De politie heeft andere prioriteiten, wij niet!

Screening

Weet u met wie u zakendoet? Wat is de achtergrond van een sollicitant? Het aangaan van (zakelijke) relaties is niet zonder risico. Een onbetrouwbare zakenpartner of werknemer kan u enorme schade berokkenen. Met een professionele screening vermindert u dit risico. Soms bent u wettelijk verplicht tot screening.

bottom of page