top of page
Employment.png

Employment onderzoek

Wat is employment onderzoek?

Bij employment onderzoek laat een werkgever onderzoek verrichten naar de achtergrond en gedragingen van sollicitanten, werknemers en ex-werknemers. Het doel hiervan is het vaststellen van overtredingen van de afspraken in de arbeidsovereenkomst of het voorkomen hiervan.

Screening is wettelijk toegestaan als er een gerechtvaardigd belang aanwezig is en de kandidaat geïnformeerd is over de screening. Het verrichten van screening door derden is alleen toegestaan aan recherchebureaus met een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

De pre-employment screening bestaat uit een check van het curriculum vitae, diploma’s en referenties. Ook maken een achtergrondonderzoek en een VOG-verklaring onderdeel uit van de screening. Bureau Speciale Zaken controleert sociale media en andere openbare bronnen op relevante informatie met betrekking tot het doel van het onderzoek. Wij maken hierbij gebruik van gespecialiseerde Op§en Source Intelligence (OSINT) tools. De opdrachtgever ontvangt een helder rapport van de screening.

Ziekteverzuimcontrole

Een ziekteverzuim onderzoek kan worden uitgevoerd wanneer er twijfel is over de aard van het verzuim en het gedrag van de werknemer. Frequent of langdurig ziekteverzuim hebben enorme impact op uw organisatie. Ziekteverzuim is vaak een managementprobleem en dient daarom in eerste instantie ook zo benaderd te worden. Naast generieke zaken zoals een arbeidsomstandigheden, werkverhoudingen en bedrijfscultuur zullen monitoring, gesprekken voeren en afspraken maken veel oplossen en voorkomen. Als de signalen dan nog steeds aanhouden is het verstandig om Bureau Speciale Zaken een ziekteverzuim controle uit te laten voeren. 

 

De ziekteverzuimcontrole wordt uitgevoerd binnen de mogelijkheden die u als werkgever heeft en binnen de kaders van de Privacy gedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Nadat wij een Plan van Aanpak hebben afgestemd met u als opdrachtgever, voeren wij onderzoek uit waarvan observaties een belangrijk onderdeel zijn. Hierbij brengen wij locaties en activiteiten in beeld die mogelijk niet passen bij het ziektebeeld of de afspraken met de bedrijfsarts of werkgever. De opdrachtgever ontvangt een rapport met onderzoeksresultaten en foto/video materiaal. Ook kunnen wij de opdrachtgever adviseren over mogelijke (juridische) stappen om de zaak af te doen.

Werken voor derden

In de arbeidsovereenkomst kan een werkgever afspraken maken over het uitvoeren van nevenwerkzaamheden, werken voor concurrenten of de omgang met zakenrelaties. In het algemeen wordt het werknemers niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van een werkgever nevenwerkzaamheden te verrichten. Bij management en sales functies zijn een concurrentiebeding en/of een relatiebeding zeer gebruikelijk.

 

Bij het vermoeden van schending van deze afspraken, kan Bureau Speciale Zaken worden ingeschakeld om dit vermoeden te onderzoeken. Tijdens het intakegesprek zullen wij het doel en het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever vaststellen. In sommige gevallen adviseren wij om juridisch advies over de houdbaarheid van een beding in te winnen. Hierna stellen wij een Plan van aanpak op waarin wordt bepaald welke onderzoeksmiddelen worden ingezet (zoals bijv. observaties en een confronterend interview). Na afloop ontvangt de opdrachtgever een rapport waarin alle feiten helder worden gepresenteerd.

bottom of page