top of page
shutterstock_679032985.png

Fraude onderzoek

Wat is fraude?

In het strafrecht is fraude geen eenduidig begrip. De ‘Dikke Van Dale’ definieert fraude als bedrog, gepleegd door vervalsing van administratie. Het fraude begrip is echter breder. Fraude omvat naast bedrog ook diefstal en verduistering. Hierbij kan het gaan om fysieke zaken zoals goederen en voertuigen maar ook om bijvoorbeeld intellectueel eigendom. Als deze feiten zich voordoen binnen een onderneming of organisatie spreken we over bedrijfsfraude.

Vermoeden van fraude?

Bedankt voor uw bericht.Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

Vormen

Fraude kent verschillende vormen. Werknemers die onrechtmatig een bedrag overmaken aan de eigen privé bankrekening. Een inkoper die zakendoet met een bedrijf dat niet werkelijk producten of diensten levert. Een verkoper die gevoelige, geheime bedrijfsinformatie levert aan een concurrent. Hiaten in de administratieve organisatie en werken op afstand maken de inmiddels beruchte CEO-fraude mogelijk. Fraude leidt tot een behoorlijke schade, niet alleen materieel. Denk hierbij aan de deuk in het vertrouwen van en in medewerkers en in het imago van de organisatie. 

Aanpak
Als u het vermoeden van fraude of een ernstige integriteitskwestie heeft, is het zaak om snel en adequaat te handelen. Een telefoontje naar Bureau Speciale Zaken is genoeg om direct actie te ondernemen. Hierna heeft u alleen vertrouwelijk contact met een vaste contactpersoon (bedrijfsrecherche of privédetective) binnen ons recherchebureau. Direct wordt een afspraak gemaakt voor een confidentieel maar vrijblijvend intakegesprek op een voor u passende locatie. 

 

Tijdens het intakegesprek wordt u uitgebreid geïnformeerd over ons bureau, de werkwijze en de geldende wet- en regelgeving. Bureau Speciale Zaken is verplicht om de Privacy Gedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche te volgen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleent gekwalificeerde recherchebureaus een vergunning voor het uitvoeren van recherchewerk binnen de kaders van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr).

Tijdens het intakegesprek zullen wij zoveel mogelijk relevante informatie verzamelen over de casus om de doelstelling van het onderzoek vast te stellen en een Plan van aanpak met offerte op te stellen. Als blijkt dat een betrokkene schadeplichtig is, kunnen de kosten door de opdrachtgever verhaald worden op de betrokkene.

 

Bureau Speciale Zaken is wettelijk gehouden aan het vaststellen van een gerechtvaardigd belang om een onderzoek te kunnen uitvoeren. Een particulier recherchebureau is verplicht om in bepaalde gevallen een Data Protection Impact Assessment te verrichten om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Ook aan de inzet van onderzoeksmethoden en hulpmiddelen zijn regels verbonden. Bureau Speciale Zaken zorgt voor de juiste afwegingen en documentatie zodat de later vastgestelde feiten ook juridisch houdbaar zijn en blijven. Na uw akkoord op het Plan van Aanpak en de offerte start het onderzoek.

 

Het onderzoek kan bestaan uit o.a. het onderzoeken van de administratie, open bronnen onderzoek (OSINT), forensisch (ICT) onderzoek, interviews van betrokkenen en getuigen, observaties en inzet van technische hulpmiddelen. Het onderzoek wordt vrijwel altijd afgesloten met een gesprek met de betrokkene. Het gespreksverslag hiervan kan effectief gebruikt worden bij de juridische afdoening van de zaak. Bureau Speciale Zaken adviseert de opdrachtgever hierbij en kan desgewenst ook voor juridische bijstand (jurist, advocaat) zorgen. De opdrachtgever bepaalt uiteindelijk of en hoe de onderzoeksresultaten worden ingezet.

 

Tijdens de eindevaluatie bespreken wij met de opdrachtgever het verloop, de resultaten en de ‘lessons learned’.

bottom of page