top of page
Integriteit2.png

Integriteitsonderzoek

Wat is integriteit?

Integriteit is een eigenschap van een persoon of een groep personen. Een integer persoon houdt vast aan normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. Een integer persoon is eerlijk en betrouwbaar en laat zich niet omkopen. Een integer persoon kan over eigen gedrag en keuzes verantwoording afleggen. Integriteit is hiermee ook deel van de bedrijfscultuur.  Wat mensen integer gedrag vinden, is overigens afhankelijk van de maatschappij en de tijd. In veel landen is eerlijkheid heel belangrijk terwijl het elders juist integer is om iemand niet voor schut te zetten.

 

Integer handelen op het werk houdt in dat een medewerker zijn functie goed en zorgvuldig uitvoert met inachtneming van de verantwoordelijkheden en de geldende normen en waarden binnen de organisatie. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het uitdragen van de visie, de geldende normen en waarden. Vaak is dit concreet uitgewerkt in beleid met gedragscodes en procedures waarbij concreet aangegeven wordt wat wel of niet toelaatbaar is binnen een organisatie. Soms is dit niet het geval. ‘An accident waiting to happen’ het gevolg. 

Medewerkers hebben recht op een veilige werkomgeving. Ook andere stakeholders verwachten ‘compliance’ en een gezonde bedrijfscultuur. Als werkgever ben je verplicht om de juiste randvoorwaarden te creëren. Duidelijk beleid en gedragscodes alleen zijn niet genoeg. Compliance vraagt om handhaving. Bureau Speciale Zaken helpt organisaties en ondernemers hierbij.

Integriteit in gedrang?

Bedankt voor uw bericht.Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

Vormen

Integriteitsschendingen komen onverwacht en uiteenlopende vormen. De aanleiding kan een anonieme melding of het bericht van een klokkenluider zijn. Soms zijn hardnekkige interne geruchten voldoende aanleiding om een onderzoek in te stellen. De meldingen kunnen betrekking hebben op omkoping, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten of ander ongeoorloofd gedrag. 

Aanpak

Het ontvangen signaal van een misstand moet snel beoordeeld worden. De meeste bedrijven stellen eerst een (eigen) vooronderzoek in om de betrouwbaarheid van de melding te onderzoeken. Hierbij is het van belang om dit zo discreet mogelijk te doen. Je wil immers niemand onnodig beschadigen of onrust veroorzaken. Ook wil je een later feitenonderzoek niet belasten met een onzorgvuldig vooronderzoek.

 

Als uit het vooronderzoek blijkt dat er serieuze aanwijzingen zijn voor integriteitsschendingen, is het verstandig om een feitenonderzoek uit te laten voeren. Bureau Speciale Zaken helpt organisatie en ondernemers bij het maken van deze afweging.  Een telefoontje naar Bureau Speciale Zaken is genoeg om direct actie te ondernemen. Hierna heeft u alleen vertrouwelijk contact met een vaste contactpersoon binnen Bureau Speciale Zaken. Direct wordt een afspraak gemaakt voor een confidentieel maar vrijblijvend intakegesprek op een voor u passende locatie.
 

Wij zullen tijdens het intakegesprek de aanwijzingen van het vooronderzoek beoordelen. Ook wordt u uitgebreid geïnformeerd over ons bureau, de werkwijze en de geldende wet- en regelgeving. Bureau Speciale Zaken is verplicht om de Privacy Gedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche te volgen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleent particuliere recherchebureaus een vergunning voor het uitvoeren van recherchewerk binnen de kaders van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr).

 

Tijdens het intakegesprek zullen wij zoveel mogelijk relevante informatie verzamelen over de casus om de doelstelling van het onderzoek vast te stellen en een Plan van aanpak met offerte op te stellen. Als blijkt dat een betrokkene schadeplichtig is, kunnen de kosten door de opdrachtgever verhaald worden op de betrokkene.

 

Bureau Speciale Zaken is wettelijk gehouden aan het vaststellen van een gerechtvaardigd belang om een onderzoek te kunnen uitvoeren. Een particulier recherchebureaus is verplicht om in bepaalde gevallen een Data Protection Impact Assessment te verrichten om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Ook aan de inzet van onderzoeksmethoden en hulpmiddelen zijn regels verbonden. Bureau Speciale Zaken zorgt voor de juiste afwegingen en documentatie zodat de later vastgestelde feiten ook juridisch houdbaar zijn en blijven. Na uw akkoord op het Plan van Aanpak en de offerte start het onderzoek.

 

Het onderzoek kan bestaan uit het onderzoeken van de administratie, forensisch (ICT) onderzoek, het interviewen van betrokkenen en getuigen, het installeren en raadplegen van videoapparatuur. Het onderzoek wordt vrijwel altijd afgesloten met een gesprek met de betrokkene. Het gespreksverslag hiervan kan effectief gebruikt worden bij de juridische afdoening van de zaak. Bureau Speciale Zaken adviseert de opdrachtgever hierbij en kan desgewenst ook voor juridische bijstand (jurist, advocaat) zorgen. De opdrachtgever bepaalt uiteindelijk of en hoe de onderzoeksresultaten worden ingezet.

 

Tijdens de eindevaluatie bespreken wij met de opdrachtgever het verloop, de resultaten en de ‘lessons learned’. Bureau Speciale Zaken adviseert hierbij in de breedte over integriteitsbeleid, cultuur en een vervolg.

bottom of page