top of page
Red car_edited.jpg

Recovery onderzoek

Wat is recovery onderzoek?

Recovery onderzoek is de opsporing en retournering van vermiste objecten. Denk hierbij aan voertuigen, werkmaterieel en andere waardevolle goederen. Deze dienstverlening wordt veelal uitgevoerd door leasemaatschappijen, verhuurbedrijven of financiers die geconfronteerd worden met vermissing, verduistering of diefstal van objecten waarop zij eigendomsrechten hebben.

Waarom recovery onderzoek?

Bij recovery onderzoek is niet waarheidsvinding het doel van het onderzoek, maar het terugkrijgen in bezit van het object door de rechtmatige eigenaar. Vermissing van objecten kan verschillende oorzaken hebben. Diefstal is bekend maar denk ook aan verduistering: het wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat een ander toebehoort. Ook zonder opzet kunnen objecten vermist worden. In alle gevallen hoeft u als eigenaar weinig ondersteuning van de politie te verwachten. Bureau Speciale Zaken helpt bij het opsporen van vermiste objecten en het retourneren aan de opdrachtgever als rechtmatige eigenaar. 

Aanpak

Recovery onderzoek start met een intakegesprek waarin de aanleiding en het doel worden besproken. Bij vaste relaties is de intake gestandaardiseerd en gekoppeld aan het datacollectie-plan zodat de opsporing direct start.  De opdrachtgever verstrekt alle beschikbare informatie en machtigt ons recherchebureau om namens haar te handelen. Interviews en observaties kunnen onderdeel zijn van het recovery plan. Na lokalisatie van het vermiste object wordt bekeken hoe deze zo snel mogelijk weer in bezit kan worden verkregen. Hierbij spelen juridische zaken maar ook logistiek een rol. Onze bedrijfsrecherche en privédetective werkt samen met (internationale) partners bij de recovery van objecten.

bottom of page