top of page
Toedracht.png

Toedrachtsonderzoek

Wat is toedracht?

Bij incidenten is niet altijd meteen duidelijk wat de oorzaak van het incident is. Soms is het voor organisaties of ondernemers van groot belang om te weten wat de toedracht van het incident is ofwel het vaststellen van de manier waarop iets is gebeurd. Bureau Speciale Zaken voert toedracht onderzoeken uit om vast te stellen welke feiten en omstandigheden tot het incident geleid hebben.

Waarom een toedrachtsonderzoek?
Bij fraude en integriteitkwesties is het duidelijk waarom er onderzoek naar gedaan wordt. In andere gevallen is er geen aanleiding om fraude of integriteitsschending te verwachten, maar wilt u toch weten wat er precies is voorgevallen. Denk hierbij aan fouten bij de uitlevering van waardevolle producten of de vernietiging daarvan. Ook schade aan panden, goederen en voertuigen kunnen aanleiding voor een nader onderzoek zijn.

Wilt u de feiten op tafel?

Bedankt voor uw bericht.Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

Een toedrachtsonderzoek zorgt ervoor dat de feiten en omstandigheden die geleid hebben tot een incident maximaal duidelijk worden. Waarheidsvinding is hierbij van belang om incidenten in de toekomst te voorkomen. Toedrachtsonderzoek wordt ook uitgevoerd om de aansprakelijkheid bij schadeclaims vast te stellen of juist te voorkomen.

Aanpak

Als u wordt geconfronteerd met een incident waarvan u de toedracht wil vaststellen, dan is een bericht of telefoontje naar Bureau Speciale Zaken genoeg om het onderzoek snel te starten.

 

Tijdens het intakegesprek wordt u uitgebreid geïnformeerd over ons bureau, de werkwijze en de geldende wet- en regelgeving. Bureau Speciale Zaken is verplicht om de Privacy gedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche te volgen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleent particuliere recherchebureaus een vergunning voor het uitvoeren van recherchewerk binnen de kaders van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr).

Tijdens het intakegesprek zullen wij zoveel mogelijk relevante informatie verzamelen over het incident om het doel van het onderzoek vast te stellen en een Plan van aanpak met offerte op te stellen.  Bureau Speciale Zaken is wettelijk gehouden aan het vaststellen van een gerechtvaardigd belang om een onderzoek te kunnen uitvoeren. Een particulier recherchebureau is verplicht om in bepaalde gevallen een Data Protection Impact Assessment te verrichten om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Ook aan de inzet van onderzoeksmethoden en hulpmiddelen zijn regels verbonden. Bureau Speciale Zaken zorgt voor de juiste afwegingen en documentatie zodat de later vastgestelde feiten ook juridisch houdbaar zijn en blijven. Na uw akkoord op het Plan van Aanpak en de offerte start het onderzoek.

 

Tijdens het toedrachtsonderzoek verzamelen en beoordelen wij relevante informatie en protocollen (toetsingskader). Bureau Speciale Zaken voert gesprekken met betrokkenen, we bekijken de locatie en analyseren data zoals loggegevens, aanwezigheidsregistratie en videobeelden. In sommige gevallen is technische expertise van derden nodig. Op deze wijze reconstrueren wij het voorval en rapporteren dit helder in een zogenaamd feitenrelaas. In het eindrapport worden eventueel adviezen gegeven die moeten helpen om dergelijke incidenten te voorkomen.

bottom of page