top of page
Employment.png

Screening

Weet u met wie u zakendoet? Wat is de achtergrond van een sollicitant? Het aangaan van (zakelijke) relaties is niet zonder risico. Een onbetrouwbare zakenpartner of werknemer kan u enorme schade berokkenen. Met een professionele screening vermindert u dit risico. Soms bent u wettelijk verplicht tot screening.

Wat is screening?

Screening is het onderzoeken van gedragingen en achtergrond van personen op basis van beschikbare informatie uit openbare bronnen en toepasselijke gesloten bronnen.  Het screenen van personen vindt plaats bij belangrijke of gevoelige relaties.

 

Bureau Speciale Zaken stemt de inhoud van de screening af op het doel en het belang van de opdrachtgever. Een pre-employment screening voor kandidaat-werknemers kan bestaat uit een achtergrond onderzoek en een check op het curriculum vitae en referenties. Bij de screening van zakenpartners kunnen bijv. financiële informatie en sanctielijsten een rol spelen. Bureau Speciale Zaken geeft duiding aan de verkregen informatie en plaatst waar nodig ‘red flags’!

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan het uitvoeren van screening.  De uitvoerder of opdrachtgever moet een gerechtvaardigd belang hebben. De screening moet noodzakelijk zijn: het doel kan niet met lichtere middelen dan screening bereikt worden. Degene die onderwerp van screening is moet geïnformeerd zijn. De uitvoerder van de screening moet een Data Protection Impact Assesment maken als verhoogde privacy risico’s worden verwacht. Het verrichten van screening door derden is alleen toegestaan aan recherchebureaus met een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Know Your Customer

Financiële instellingen en andere specifieke beroepsgroepen zijn, op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), verplicht om cliëntenonderzoek uit te voeren. Bureau Speciale Zaken ondersteunt financiële instellingen met dieper achtergrondonderzoek in Customer Due Diligence trajecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel Open Source Intelligence (OSINT) als Human Source Intelligence (HUMINT).

bottom of page